20. 11. 2023

Nabídka zpracování projektů pro obce CLLD/MAS 2021-2027 _ prezentace

Plánovací období EU 2021-2027: Možnosti rozvoje obcí

 

Evropské dotace přispějí ke zlepšení infrastruktury, občanské vybavenosti nebo podpory podnikání
v obcích. Ty mohou získat finance na své akce prostřednictvím:

 

a) CLLD / MAS (nejbližší a nejjednodušší možnost pro místní aktéry)

 

MAS administrují:

- IROP (infrastruktura)

- SZP/PRV (zemědělci)

- OP TAK (podnikatelé)

- OPZ+ (komunitní akce

- OP JAK (MAP - školy)

- OPŽP (spojená alokace MAS OK)

 

b) integrované teritoriální investice ITI (pouze obce v aglomeraci)

 

c) přímé výzvy operačních programů IROP, OPŽP, INTERREG (CZ/PL, CZ/SK) aj.

 

d) využitím národních dotací – MMR, MŽP, MZe, MK aj. (ty se však budou postupně omezovat)

 

e) využitím krajských dotací apod.

Přiložené soubory:

Fake Handbags Replica Watches UK