20. 06. 2019

 

Záhorská kronika
Vlastivědný časopis pro obyvatele, obce a regiony Záhoří a Moravské brány
(Lipenska, Pobečví, Hostýnska, Moštěnky, Holešovska, Hranicka a Kelečska) 
Vydává: Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s.
Editor: Tomáš Šulák (Veselíčko)
Redakce: Antonín Jemelka (Jezernice), Milan Pospíšilík (Prosenice), Jana Kolodinová (Lhota), Hana Lajčíková (Hranice-Uhřínov), Dana Nevřalová (Prusinovice), Stanislava Čočková (Veselíčko), Lenka Krystková (Šišma)
Manažerka projektu: Jana Jurajdová (Osek nad Bečvou)
Kontakty:
Tomáš Šulák, tomas.sulak@smarv.cz / ředitel SMARV, o. p. s / starosta Veselíčka / člen Záhoří, z. s.
Ing. Jana Jurajdová, jana.jurajdova@smarv.cz / předsedkyně Osečánek, z. s., osecanek@seznam.cz
Projekt Záhorská kronika, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009891 byl podpořen MAS Moravská brána díky strategii „Společně v pohybu“ v rámci výzvy OPZ/CLLD 452/03_16_047/CLLD_15_01_032.
© SMARV, 2019

Záhorská kronika

Vlastivědný časopis pro obyvatele, obce a regiony Záhoří a Moravské brány

(Lipenska, Pobečví, Hostýnska, Moštěnky, Holešovska, Hranicka a Kelečska) 

Vydává: Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s.

Editor: Tomáš Šulák (Veselíčko)

Redakce: Antonín Jemelka (Jezernice), Milan Pospíšilík (Prosenice), Jana Kolodinová (Lhota), Hana Lajčíková (Hranice-Uhřínov), Dana Nevřalová (Prusinovice), Stanislava Čočková (Veselíčko), Lenka Krystková (Šišma)

Manažerka projektu: Jana Jurajdová (Osek nad Bečvou)

 omega imitacion

Kontakty:

Tomáš Šulák, tomas.sulak@smarv.cz / ředitel SMARV, o. p. s / starosta Veselíčka / člen Záhoří, z. s.

Ing. Jana Jurajdová, jana.jurajdova@smarv.cz / předsedkyně Osečánek, z. s., osecanek@seznam.cz

 

Projekt Záhorská kronika, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009891 byl podpořen MAS Moravská brána díky strategii „Společně v pohybu“ v rámci výzvy OPZ/CLLD 452/03_16_047/CLLD_15_01_032.

 

© SMARV, 2019

 

Přiložené soubory:

Fake Handbags Replica Watches UK