12. 11. 2013

Mezinárodní konference zaměřená na problematiku sociálního podnikání

úterý 3. a středu 4. prosince 2013 se v prostorách zámku v Dřevohosticích bude konat mezinárodní konference věnovaná problematice sociálního podnikání a fungování sociálních družstev, kterou pořádá

Ústav sociálních inovací, o.p.s.

 

Konference je pořádána v rámci projektu "Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce" a je zaměřena na výměnu informací a praktických zkušeností v oblasti rozvoje sociálních podniků v regionu. Zkušenosti z oblasti sociálního podnikání nám předají odborníci ze Španělska, Polska a České republiky.

 

Pozvánku s podrobnějšími informacemi a návratku naleznete v příloze. V případě zájmu účastnit se konference zašlete, prosím, vyplněnou návratku nejpozději do 25. listopadu 2013 nejlépe e-mailem na adresu: info@socialni-inovace.eu