28. 06. 2012

Výroční zpráva SMARV za rok 2011

Ve výroční zprávě Středomoravské agentury rozvoje venkova, o. p. s., najdete informace o činnosti společnosti a jejím hospodaření za rok 2011.