Strana - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Zobrazit po:
8
-
16 - 24 - 32

23. 02. 2013

Ve středu 27. 2. 2013 se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci od 17:30 hodin koná veřejná debata Výškové stavby a rozvoj města Olomouce? Debaty se zúčastní zástupci památkové péče, města, investora projektu Šantovka Tower a občanského sdružení Za krásnou Olomouc. Zváni jsou další odborníci. Názory a stanoviska veřejnosti jsou vítány. Účastníci debaty se během večera vyjádří k vybraným dotazům, jež lze pokládat prostřednictvím diskusního fóra na stránkách www.sblizenipolitikpou.cz.

Srdečně vás zvou SMARV, o.p.s. a Civipolis, o.p.s.

14. 01. 2013

V pátek 25. 1. 2013 se bude od 9:00 do 13:00 konat v Domě kultury Šumperk workshop „Jak psát obecní zpravodaj“.  Workshop je určen všem, kdo se ve své obci podílejí na tvorbě obecních zpravodajů nebo by chtěli s touto činností ve své obci začít.

V případě zájmu zašlete přihlášku, ve které uvedete své jméno, obec, kterou zastupujete, příp. pracovní pozici, na adresu dana.hellova@upol.cz do 18. 1. 2013.

Workshop se koná v rámci projektu Sblíženi politikou – výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii.

29. 09. 2012

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se 26. a 27. září 2012 uskutečnila závěrečná konference k projektu UNIVES. Můžete se podívat na přednášené příspěvky.

21. 09. 2012

Ve středu 26. 9. 2012 a čtvrtek 27. 9. 2012 se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci uskuteční konference Občanská participace na venkově. Konference bude zaměřena na občanskou participaci pohledem partnerů projektu UNIVES, na příklady dobré praxe zapojení občanů do veřejného života a na význam spolupráce v místní veřejné správě. Hostem konference bude prof. David Adamson (Centre For Regeneration Excellence Wales). Konferenci pořádají Katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s partnery projektu UNIVES Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví a Moravskou vysokou školou Olomouc.

13. 09. 2012

Olomoucká sekce Unie neziskových organizací a Středomoravská agentura rozvoje venkova Vás zvou na besedu s kandidáty v krajských volbách 2012.

Akce se koná v Kongresovém sálu v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40A (nižší budova) v pondělí 17. září 2012 od 17 hodin.

 

28. 06. 2012

Ve výroční zprávě Středomoravské agentury rozvoje venkova, o. p. s., najdete informace o činnosti společnosti a jejím hospodaření za rok 2011.

10. 10. 2011

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci se 20. října 2011 uskuteční konference "Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy". Akce se koná v rámci projektu UNIVES, na kterém se podílí společně s Univerzitou Palackého Olomouc také Středomoravská agentura rozvoje venkova.

16. 05. 2010

Místní akční skupiny z České republiky a Slovenska se vůbec poprvé společně setkaly na konferenci "Partnerství Leader 2010" v Olomouci. Akci v konviktu Univerzity Palackého pořádalo Krajské sdružení Národní sítě MAS Olomouckého kraje ve spolupráci se SPOV OK pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov a s podporou Olomouckého kraje.

Prezentace z akce jsou ke stažení na www.mas-mostenka.cz v rubrice "CZ-SK: Partnerství Leader 2010".

(Doplněná část fotogalerie.)

Strana - 1 - 2 - 3 - 4 - 5