01. 02. 2010

Vzdělávací projekt SMARV získal podporu z PRV

Projekt "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov - SMARV", který předkládala Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s., získal podporu v 5. kole Programu rozvoje venkova v opatření III.3.1. Vzdělávání a informace.  Vzdělávací akce budou zaměřeny na replique breitling regiony ve středu Moravy, tj. MAS - Partnerství Moštěnka (jihovýchodní Přerovsko a Holešovsko), MAS Podhostýnska a MAS Vizovicko-Slušovicko.  Projekt předpokládá ještě další partnerský region.

Fake Handbags Replica Watches UK