Strana - 1 - 2 - 3 - 4

Zobrazit po:
8
-
16 - 24 - 32

29. 09. 2012

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se 26. a 27. září 2012 uskutečnila závěrečná konference k projektu UNIVES. Můžete se podívat na přednášené příspěvky.

21. 09. 2012

Ve středu 26. 9. 2012 a čtvrtek 27. 9. 2012 se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci uskuteční konference Občanská participace na venkově. Konference bude zaměřena na občanskou participaci pohledem partnerů projektu UNIVES, na příklady dobré praxe zapojení občanů do veřejného života a na význam spolupráce v místní veřejné správě. Hostem konference bude prof. David Adamson (Centre For Regeneration Excellence Wales). Konferenci pořádají Katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s partnery projektu UNIVES Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví a Moravskou vysokou školou Olomouc.

10. 10. 2011

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci se 20. října 2011 uskuteční konference "Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy". Akce se koná v rámci projektu UNIVES, na kterém se podílí společně s Univerzitou Palackého Olomouc také Středomoravská agentura rozvoje venkova.

01. 06. 2010

Středomoravská agentura rozvoje venkova se stala partnerem projektu Univerzity Palackého „Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova“.

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a vytvoření funkční partnerské sítě mezi olomouckými vysokými školami - Univerzitou Palackého a Moravskou vysokou školou Olomouc a moravským venkovem reprezentovaným místními akčními skupinami a Středomoravskou agenturou rozvoje venkova. Projekt je určen především pro akademické pracovníky a studenty VŠ se zájmem o problematiku venkova.

 

Největším přínosem projektu by mělo být vytvoření unikátní partnerské sítě a posílení vztahů mezi vysokými školami a moravským venkovem. Hodnota projektu je dána i jeho budoucím praktickým zaměřením. Studenti a akademičtí pracovníci získají v rámci rozvoje dalších partnerství mezi VŠ a venkovem možnost psát své vědecké práce na základě skutečných potřeb venkova. Spolupráce tak zajistí propojení jejich teoretických znalostí a praxe. V rámci projektu vznikne na Univerzitě Palackého specializované a v ČR ojedinělé Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova.

 

Projekt Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16. 05. 2010

V Olomouci se 13. května 2010 uskutečnila konference "Venkov po roce 2013". Stalo se tak v rámci projektu UNIVES, který organizuje Univerzita Palackého ve spolupráci s hlavními partnery Středomoravskou agenturou rozvoje venkova (SMARV), Moravskou vysokou školou Olomouc a MAS Horní Pomoraví.

Prezentace z akce si můžete prohlédnout a stáhnout v sekci "Projekt UNIVES (OP VpK)".

Přímý odkaz zde: http://www.smarv.cz/index.php?menu=91

(Fotogalerii ke konferenci doplníme v nejbližších dnech.)

15. 05. 2010

Maura Walsh,

IRD Duhallow, Ireland:

The Potential of Lags Post 2013

15. 05. 2010

Branislav Gerhát,

Národná sieť rozvoja vidieka SR:

Stav implementácie Leadra na Slovensku

15. 05. 2010

Jan Březina,

europoslanec:

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova

Strana - 1 - 2 - 3 - 4