13. 04. 2010

Pozvánka na konference: Venkov po roce 2013 a Partnerství Leader 2010

Univerzita Palackého pořádá konferenci "Venkov po roce 2013". Uskuteční se 13. května 2010 v Regionálním centru Olomouc. Na akci spolupracuje SMARV.

Krajské sdružení Národní sítě MAS pořádá dne 14. května 2010 v univerzitním Konviktu česko-slovenskou konferenci "Partnerství Leader 2010".

Více informací najdete uvnitř zprávy a v přiložených pozvánkách s návratkami.

 

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci ,,Venkov po roce 2013", která se uskuteční 13. května 2010 v Regionálním centru v Olomouci. Konference bude zaměřena na výměnu zkušeností a poznatků z oblasti rozvoje venkova a představí možnosti spolupráce venkova s vysokými školami. Na tuto konferenci navazuje 14. 5. setkání českých a slovenských MAS ,,Partnerství Leader 2010" v Uměleckém centru Univerzity Palackého (Konvikt). Přihlášky, program konference i setkání MAS naleznete v příloze. Konferenční poplatek činí 500,- Kč a pro účastníky MAS je uznatelnou položkou v rámci realizace SPL - KZV 013.

S pozdravem

 

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph. D.
Katedra politologie a evropských studií
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 12
779 00 Olomouc
e-mail: pavel.saradin@upol.cz

Garant projektu UNIVES - Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova