11. 05. 2010

Konference Venkov po roce 2013 - aktuální verze pozvánky

Dobrý den,
rád bych vás informoval o společných setkáních aktérů venkova, která se uskuteční v závěru tohoto týdne v Olomouci. Jedná se o konference:

 

- "Venkov po roce 2013"
dne 13. května 2010 od 10.00 v hlavním sále Regionálního centra v Olomouci se společenským večerem od 19 hodin v Konviktu Univerzity Palackého.
Tuto akci pořádá Univerzita Palackého Olomouc s dalšími partnery v rámci projektu UNIVES (viz pozvánka).
Konference bude zaměřena na výměnu zkušeností a poznatků z oblasti rozvoje venkova a představí možnosti spolupráce venkova s vysokými školami.


- "Partnerství LEADER 2010"
dne 14. května 2010 od 9.00 v auditoriu univerzitního Konviktu v Olomouci.
Tuto akci pořádá Krajské sdružení NS MAS ČR v Olomouckém kraji s dalšími partnery za přispění Celostátní sítě pro venkov, Olomouckého kraje a Spolku pro obnovu venkova OK (viz pozvánka).
Setkání zástupců českých a slovenských místních akčních skupin a také představitelů řídících orgánů a platebních agentur z ČR a SR by mělo přispět k výměně zkušeností mezi MAS obou zemí a vytvořit předpoklady pro projekty mezinárodní spolupráce v programu LEADER.

 

Zúčastněte se našich konferencí.

 

Více informací (včetně návratky) na:
http://www.smarv.cz/index.php?menu=4
a http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4

 

Účast přislíbili zástupci MAS uvedení nejen v programu, ale také zástupci ministerstev zemědělství a platebních agentur obou zemí, které jsme oslovili ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc. V programu proto může dojít ještě k drobným změnám a doplněním.

 

S pozdravem

 

Tomáš Šulák
MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
Předseda MAS
Mobil: 775 949 142
tomas.sulak@mas-mostenka.cz

 

Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43; tel: 576 115 007
Sídlo: Dr. Stojana 120/41, Horní Moštěnice, 751 17
www.mas-mostenka.cz; leader@mostenka.cz

 

„Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy“

 

Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s.
www.smarv.cz; tomas.sulak@smarv.cz

Přiložené soubory: