Strana - 1

Zobrazit po: 4 - 8 - 12 -
16

13. 10. 2015

Studie má za cíl zmapovat výkon veřejné správy v obcích ležících na území působnosti místních akčních skupin ČR (dále jen MAS), které se samy podílejí na činnosti MAS. Účelem dokumentu je zmonitorování výkonu veřejné správy v takových obcích, vyhodnocení její kvality a definování současných problémů v této oblasti, včetně www.viplaserpointer.de stanovení překážek růstu kvality, jejich příčin a odstraňování. Součástí výstupů je rovněž stanovení budoucí perspektivy zkvalitnění výkonu veřejné správy, a to zejména z pohledu součinností obcí a MAS.

Fake Handbags Replica Watches UK