Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

13. 10. 2015

Studie má za cíl zmapovat výkon veřejné správy v obcích ležících na území působnosti místních akčních skupin ČR (dále jen MAS), které se samy podílejí na činnosti MAS. Účelem dokumentu je zmonitorování výkonu veřejné správy v takových obcích, vyhodnocení její kvality a definování současných problémů v této oblasti, včetně stanovení překážek růstu kvality, jejich příčin a odstraňování. Součástí výstupů je rovněž stanovení budoucí perspektivy zkvalitnění výkonu veřejné správy, a to zejména z pohledu součinností obcí a MAS.

Strana - 1