Strana - 1

Zobrazit po: 4 - 8 - 12 -
16

13. 10. 2015

Metodika bude zaměřena na stanovení konkrétních aktivit a činností, které mohou zlepšit spolupráci obcí na platformě MAS, včetně navržení cílů a možných řešení s tím, že bude uvažována i potenciální finanční podpora EU určená na zvýšení efektivity výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti obcí.

Metodika bude primárně soustředěna do pěti new balance scarpe základních tematických okruhů: regionální školství, agenda zaměstnanosti a boj s nezaměstnaností, protipovodňová opatření, doprava a veřejná dopravní obslužnost, odpadové hospodářství

Fake Handbags Replica Watches UK