Strana - 1

Zobrazit po: 4 - 8 - 12 -
16

13. 10. 2015

Právní analýza se stane podkladem pro přípravu legislativních opatření. Tato opatření budou předložena Poslanecké sněmovně formou poslaneckého návrhu. Legislativní návrhy budou využity ke zlepšení situace ve specifických, právní analýzou identifikovaných, případech. Specifickou situací je fakt, že analýza bude vycházet z odborných pozic, nikoliv z hledisek politických.

Fake Handbags Replica Watches UK